A Robotics Hungary Kft. célja, hogy az előállított termékek, illetve szolgáltatások területén a megrendelőink által elvárt követelményeket kifogástalan minőségben kielégítsük, ugyanakkor maradéktalanul vegyük figyelembe a termékekre, illetve a szervezet működésére vonatkozó jogi és egyéb szabályozókat. Minőségpolitikánk alapvető célja a megrendelők bizalmát, elégedettségét elnyerni és megtartani, melyhez a következő feladatokat határoztuk meg: 

− Bevezetésre került a vállalkozásunknál az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer. Megköveteljük ennek következetes betartását. A rendszer működésének hatékonyságát folyamatosan ellenőrizzük, értékeljük, szükség esetén megtesszük a helyesbítő intézkedéseket; ezzel is biztosítva a rendszer folyamatos továbbfejlesztését. 

− A minőségközpontú munka igényét valamennyi munkavállalónkra kiterjesztjük, és folyamatos képzéssel fejlesztjük. Minden egyes munkakör betöltésének alapvető feltétele a minőségirányítás iránti elkötelezettség, melyhez biztosítjuk a munkatársaink számára a fejlődés lehetőségét. 

− Alapkövetelménynek tekintjük, hogy egyénileg és csoportosan is kiküszöböljük a munkafolyamatokban a hibáinkat. 

− A hatékony vevőkapcsolat kialakításához informatikai rendszerünket fejlesztjük, hogy pontos, naprakész, követhető és dokumentált tevékenységek által biztosítsuk a munka feltételeit. 

− A minőségpolitika hatékonyságát beszállítóink, valamint alvállalkozóink minősítésével is elő kívánjuk segíteni. 

− Vállalkozásunk a működése során figyelembe veszi a megrendelői igényeken túl a dolgozói igényeket, továbbá a környezetének elvárásait is.